Mjölondvärgmal
Ectoedemia albibimaculella (Larsen, 1927)

Mjölondvärgmal Ectoedemia albibimaculella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ectoedemia albibimaculella (Larsen, 1927). Mjölondvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-6 mm. Huvudhår samt krage gula, ögonlock vita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna mörkgrå med vitaktig teckning.

Biologi

Habitat

Finns på öppna, torra marker där det växer tall, gärna i kusttrakter.

Associationer

Näringsväxt: Arctostaphylos uva-ursi.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven minerar i stjälken och i knoppar av mjölon. Kokongen är mörkgul.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Småland till Västerbotten. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer