Fältmalörtblomvecklare
Aethes kindermanniana (Treitschke, 1830)

Fältmalörtblomvecklare Aethes kindermanniana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Aethes kindermanniana (Treitschke, 1830). Fältmalörtblomvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 13-16 mm. Larven lever från september till april i blommor och skottspetsar på bl. a. fältmalört och prästkrage.

Mediafiler på webben
Läs mer