Kattugglebomal
Niditinea striolella (Matsumura, 1931)

Kattugglebomal Niditinea striolella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Niditinea striolella (Matsumura, 1931). Kattugglebomal.

Beskrivning

Vingbredd 9-15 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna gråflammiga med svarta punkter. Bakvingar grå. Kan vara svår att skilja från Niditinea fuscella men huvudhåren är ljusare hos kattugglebomal.

Biologi

Habitat

Finns i fågelbon ihåliga träd och liknande.

Associationer

Larvföda: Kattugglebon, kajbon, rödstjärtbon men har även påträffats i bålgetingbon och mullvadsbon.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Den säckbärande larven är vitaktig med mörkbrunt huvud och livnär sig av diverse animaliska produkter.

Utbredning

Påträffad från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i östra Danmark, södra Norge och Finland. Synonym Tinea piercella Bentinck, 1935

Mediafiler på webben
Läs mer