Granbarrmott
Dioryctria schuetzeella Fuchs, 1899

Granbarrmott Dioryctria schuetzeella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dioryctria schuetzeella Fuchs, 1899. Granbarrmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 21-28 mm. Larven lever i maj juni i ett spinn på granbarr, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer