Nässelfjäril
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

Nässelfjäril Aglais urticae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Aglais.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Kännetecken: Vingbredd 40-52 mm. Framvingarnas översida gulröda med mörka ytterkanter och blå fläckar. Framkanten med tre svarta, rektangulära fläckar samt tre fläckar varav den största på bakkanten. Bakvingarna svarta från basen till mitten. Undersidan spräckligt gråsvart.

Biologi

Äggen läggs i klumpar på undersidan av nässelblad. Larven är svart med gula längslinjer och glest täckt med ljusgula tornar, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Habitat

Finns i de flesta miljöer.

Associationer

Näringsväxter: nässlor, Urtica dioica.

Beteende

Levnadssätt: Fjärilen övervintrar som fullbildad. Flygtid: Efter övervintringen från mars till september i flera generationer.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer