Bergekshöstmal
Ypsolopha alpella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Bergekshöstmal Ypsolopha alpella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ypsolopha alpella (Denis & Schiffermüller, 1775). Bergekshöstmal.

Beskrivning

Vingbredd 13-18 mm. Huvud och mellankropp beige. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna ockrabruna med en svagt utdragen spets. Ett svagt vattrat mönster löper över hela vingytan. Från bakkanten löper två mörkbruna snedstreck. Bakvingar grå. Skiljer sig från Ypsolopha sylvella genom att de mörkbruna snedstrecken ej sträcker sig till framkanten.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en grågul kokong på stammen eller ett nedfallet blad.

Utbredning

Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Södermanland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge men saknas i Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer