Aspbladvecklare
Gibberifera simplana (Fischer von Röslerstam, 1839)

Aspbladvecklare Gibberifera simplana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Gibberifera.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10572)Gibberifera simplana (Fischer von Röslerstam, 1839). Aspbladvecklare förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i augusti september i ett hopvikt blad av asp, förpuppning på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer