Fjällmetallfly
Syngrapha hochenwarthi (Hochenwarth, 1785)

Fjällmetallfly Syngrapha hochenwarthi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Syngrapha hochenwarthi (Hochenwarth, 1785). Fjällmetallfly förekommer sällsynt från Me till To. Vingbredd 28-32 mm. Larven lever på bl. a. fjällvedel, förpuppning i en gråaktig kokong i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer