Skinnbaggar
Heteroptera

Texter: Mats W Pettersson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering


Skinnbaggar är en variationsrik insektsgrupp eftersom dess arter lever såväl på land som på vattenytan och i vattnet. De kan likna allt från skalbaggar till vandrande pinnar, men kännetecknande är att de alltid har stickande mundelar med vilka de suger växtsafter eller kroppsvätska från andra insekter och smådjur. Är de skalbaggslika ser man vid närmare studium att de förutom de stickande mundelarna har täckvingar som är genomskinliga och överlappande i bakdelen. Framvingarna hos skinnbaggarna uppdelade i en inre, läderartad del och en yttre, hinnartad del. Vingarna hålls plattlagda över bakkroppen och framvisar ett mer eller mindre tydligt kryss. Eftersom utvecklingen är ofullständig hittar man ofta larver som liknar de vuxna sånär på att de saknar vingar eller bara har korta vingstumpar. De vattenlevande arterna är alla rovdjur. De som rör sig mycket har benen omvandlade till åror (vattenbin, buksimmare och ryggsimmare) och har mycket korta antenner. vattenskorpionerna som sitter stilla under vattnet och väntar på byte får luft genom ett långt andningsrör som utgår från bakkroppsspetsen. Också de har korta antenner och här är det frambenen som är omvandlade. Dessa fångstben liknar jättelika klor. Ibland är vingarna reducerade som hos t ex vattenfisen som kan ge smärtsamma stick om man badar i åar. Uppdelning av täckvingarna i en inre och yttre del kan vara svår att se hos vissa vattenlevande skinnbaggar. På vattenytan hittar man de långsmala arterna från familjerna vattenspringare, skräddare och vattenlöpare. På land är det i huvudsak två typer av skinnbaggar man hittar, men tittar man närmare kan man lära sig att de tillhör ett stort antal familjer. bärfistypen är bred med kraftiga ”axelvaddar” medan andra är långsmala. Många har s k aposematisk färgteckning i rött och svart som visar att de smakar illa. Skinnbaggar som tar rov finns av båda typerna. Är de långsmala och har böjd sugsnabel kallas de för rovskinnbaggar, men hos bärfisarna finns också många rovlevande arter med rak sugsnabel som t ex är nyttiga som naturliga fiender till kålfjärilslarver. Många skinnbaggar avger stinkande och ibland frätande ämnen i försvar t.ex. bärfisar.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer