Piprörminerarmal
Elachista elegans Frey, 1859

Piprörminerarmal Elachista elegans T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista elegans Frey, 1859. Piprörminerarmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 6-8 mm. Larven minerar i piprör, hundäxing, losta och hässlebrodd.

Mediafiler på webben
Läs mer