Dimorf mossmal
Bryotropha boreella (Douglas, 1851)

Dimorf mossmal Bryotropha boreella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bryotropha boreella (Douglas, 1851). Dimorf mossmal förekommer tämligen sällsynt från Ha till To. Vingbredd 12-13 mm. Larven lever i vävrör på mossa.

Mediafiler på webben
Läs mer