Granbrokvecklare
Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787)

Granbrokvecklare Pseudohermenias abietana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pseudohermenias.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 8092)Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787). Granbrokvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 14-18 mm. Larven lever från hösten till maj i en gles väv på barren av gran. Synonym Pseudohermenias hercyniana sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer