Ljunglundmätare
Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)

Ljunglundmätare Chlorissa viridata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Chlorissa.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758), hona, larv. Ljunglundmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 19-21 mm. Larven lever på ljung, hagtorn, björk och sälg, förpuppning i ett tunt spinn på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer