Krisslerotvecklare
Pelochrista mollitana (Zeller, 1847)

Krisslerotvecklare Pelochrista mollitana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Pelochrista mollitana (Zeller, 1847). Krisslerotvecklare förekommer sällsynt på Öl, Go. Vingbredd 11-16 mm. Larven lever från september till maj i väv på roten av krissla. Synonym Grapholita trisignana Nolcken, 1870

Mediafiler på webben
Läs mer