Lingonpistolsäckmal
Coleophora vitisella Gregson, 1856

Lingonpistolsäckmal Coleophora vitisella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora vitisella Gregson, 1856. Lingonpistolsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i en pistolsäck på lingon.

Mediafiler på webben
Läs mer