Inbuktad videhöstvecklare
Acleris emargana (Fabricius, 1775)

Inbuktad videhöstvecklare Acleris emargana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acleris emargana (Fabricius, 1775). Inbuktad videhöstvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 17-25 mm. Larven lever i juni juli i en omvikt bladkant på sälg, förpuppning i näringsväxten eller på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer