Guldgult metallfly
Polychrysia moneta (Fabricius, 1787)

Guldgult metallfly Polychrysia moneta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Polychrysia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Polychrysia moneta (Fabricius, 1787). Guldgult metallfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 40-45 mm. Larven lever på stormhatt, riddarsporre eller smörboll, förpuppning i en gulaktig kokong på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer