Mållmätare
Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)

Mållmätare Pelurga comitata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pelurga.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pelurga comitata (Linnaeus, 1758), hane, larv. Mållmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 28-34 mm. Larven lever på målla, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer