Grovfjällig hedblomstersäckmal
Coleophora gnaphalii Zeller, 1839

Grovfjällig hedblomstersäckmal Coleophora gnaphalii T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Coleophora gnaphalii Zeller, 1839. Grovfjällig hedblomstersäckmal förekommer sällsynt i Sk, Bl och på Go. Vingbredd 14-15 mm. Larven lever i en rörsäck på hedblomster.

Mediafiler på webben
Läs mer