Gul gräsminerarmal
Elachista subalbidella Schläger, 1847

Gul gräsminerarmal Elachista subalbidella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista subalbidella Schläger, 1847. Gul gräsminerarmal förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 10-13 mm. Larven minerar i lundskafting, gröe och blåtåtel.

Mediafiler på webben
Läs mer