Igelknoppsmal
Orthotelia sparganella (Thunberg, 1788)

Igelknoppmal Orthotelia sparganella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Orthotelia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10199)Orthotelia sparganella (Thunberg, 1788). Igelknoppmal förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 18-28 mm. Larven lever inuti stammen på igelknopp, iris eller jättegröe, förpuppning i stammen.

Mediafiler på webben
Läs mer