Tvåpunktgräsminerarmal
Elachista dispilella Zeller, 1853

Tvåpunktgräsminerarmal Elachista dispilella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista dispilella Zeller, 1853. Tvåpunktgräsminerarmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Hr. Vingbredd 7-9 mm. Larven minerar i fårsvingel.

Mediafiler på webben
Läs mer