Brun björkdvärgmal
Stigmella confusella (Wood & Walsingham, 1894)

Brun björkdvärgmal Stigmella confusella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella confusella (Wood & Walsingham, 1894). Brun björkdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-6,5 mm. Huvudhår blekgula, krage samt ögonlock vita eller gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna gråbruna med ett matt, gråaktigt tvärband. Bakvingar brungrå. På yttre utseende svår att skilja från lapponica eller sorbi

Biologi

Habitat

Finns på marker där det växer björk.

Associationer

Näringsväxt: Betula.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är ljust gröngul och gör en ganska lång gångmina där exkrementerna finns i en tunn mittlinje från gångens början. Kokongen är gul.

Utbredning

Förekommer i nästan hela landet förutom några lappmarker samt Ångermanland. I övriga norden finns den i Danmark, östra Norge och Finland. Mina av Brun björkdvärgmal Stigmella confusella i björkblad.

Mediafiler på webben
Läs mer