Trädgårdsvecklare
Cydia lobarzewskii (Nowicki, 1860)

Utbredning i Sverige T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

  • Art: Cydia lobarzewskii trädgårdsvecklare
Cydia lobarzewskii (Nowicki, 1860). Trädgårsvecklare togs första gången i Sverige av Hans Hellberg i Up 2011. Senare samma år togs den även i Sö samt på Go. Vingbredd 9-11 mm. Äggen läggs på äpplen. När larven kläcks borrar den in sig i äpplet och äter av fruktköttet. Förpuppningen sker i en kokong på eller i anslutning till näringsväxten. Puppan övervintrar.

Mediafiler på webben
Läs mer