Grå vitspetsgräsminerarmal
Elachista bedellella (Sircom, 1848)

Grå vitspetsgräsminerarmal Elachista bedellella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista bedellella (Sircom, 1848). Grå vitspetsgräsminerarmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Up. Vingbredd 7-8 mm. Larven minerar i ängshavre, kärrgröe, fårsvingel och timotej.

Mediafiler på webben
Läs mer