Steppgråvecklare
Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799)

Steppgråvecklare Cnephasia pasiuana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799). Steppgråvecklare förekommer sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 15-19 mm. Larven lever i maj juni i sammanspunna blomkorgar på diverse korgblommiga växter, förpuppning i näringsväxten eller på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer