Spåmansjordfly
Graphiphora augur (Fabricius, 1775)

Spåmansjordfly Graphiphora augur T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Graphiphora.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Graphiphora augur (Fabricius, 1775). Spåmansjordfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 38-48 mm. Larven lever på diverse örter, lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer