Ärtfly
Melanchra pisi (Linnaeus, 1758)

Ärtfly Melanchra pisi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Melanchra pisi (Linnaeus, 1758). Ärtfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 36-41 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer