Monkeblomvecklare
Cochylis pallidana Zeller, 1847

Monkeblomvecklare Cochylis pallidana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cochylis pallidana Zeller, 1847. Monkeblomvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Me. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i augusti september i blomhuvudet av monke, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer