Fjäderbärare
Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermüller, 1775)

Fjäderbärare Ptilophora plumigera T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Ptilophora.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermüller, 1775). Fjäderbärare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 34-40 mm. Larven lever på lönn, bok och pil, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer