Trepunktsbomal
Tinea trinotella Thunberg, 1794

Trepunktsbomal Tinea trinotella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Tinea trinotella Thunberg, 1794. Trepunktsbomal.

Beskrivning

Vingbredd 11-17 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna grågula med tre svarta fläckar samt ett svart streck från basen till ca hälften av vingens framkant. Hyalinfläcken liten och otydlig. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i skogs- och hagmark trädgårdar och parker.

Associationer

Larvföda: Fåglars bomaterial, fjädrar.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-augusti. Den säckbärande larven är vitaktig med gulbrunt huvud och livnär sig av bomaterial och fjädrar.

Utbredning

Påträffad allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer