Björkblekmaskspinnare
Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)

Björkblekmaskspinnare Ochropacha duplaris T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Ochropacha.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761), hane, larv. Björkblekmaskspinnare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 30-35 mm. Larven lever på björk och al, förpuppning på marken i ett tunt spinn.

Mediafiler på webben
Läs mer