Hagtornsfjäril
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)

Hagtornsfjäril Aporia crataegi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Aporia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758). Hagtornsfjäril förekommer lokalt tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 56-67 mm. Larven lever på hagtorn, rönn, slån, körsbär m. fl. , förpuppning i form av gördelpuppa.

Mediafiler på webben
Läs mer