Förväxlat gräsmott
Pediasia contaminella (Hübner, 1796)

Förväxlat gräsmott Pediasia contaminella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pediasia contaminella (Hübner, 1796). Förväxlat gräsmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Bo. Vingbredd 23-28 mm. Larven lever från september till juni i ett vävrör på gräs, förpuppning i en kokong i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer