Fjällbjörksveckmal
Parornix loganella (Stainton, 1848)

Fjällbjörksveckmal Parornix loganella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Parornix loganella (Stainton, 1848). Fjällbjörksveckmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-10 mm. Huvudhår smutsbruna, krage smutsvit. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå med gråvita fläckar. På bakkanten finns 2 vita fläckar varav den inre är något större. Vid spetsen en svart fläck. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns på kärrmark och lövskog där det växer björk.

Associationer

Näringsväxt: Betula.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juli. Larven gör en undersidg mina, mot slutet i en omvikt bladkant.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i norra Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer