Pilbågmätare
Macaria notata (Linnaeus, 1758)

Pilbågmätare Macaria notata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Macaria notata (Linnaeus, 1758), hane, larv. Pilbågmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 25-29 mm. Larven lever på björk, sälg och al, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer