Skogssenapsmal
Rhigognostis schmaltzella (Zetterstedt, 1839)

Skogssenapsmal Rhigognostis schmaltzella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Rhigognostis schmaltzella (Zetterstedt, 1839). Skogssenapsmal.

Beskrivning

Vingbredd 17-20 mm. Huvud och mellankropp beigebrunt. Antenner tydligt ringade med tre mörkare band mot spetsen, cirka hälften av framvingelängden. Framvingar bruna i framkant som övergår i mörkbrunt, ljusgula i bakkant samt spetsdelen orangebrun. Bakvingar grå. 

Biologi

Habitat

Finns i fuktiga skogsmiljöer.

Associationer

Näringsväxt: Cardamine.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen och om natten samt kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i augusti-september samt efter övervintring april-juni. Larven lever i ett glest spinn på bräsma, förpuppning i en tunn kokong under ett blad eller på marken.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Halland till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer