Allmänt gräsfly
Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)

Allmänt gräsfly Cerapteryx graminis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Cerapteryx.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758). Allmänt gräsfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 24-38 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong bland gräsrötter.

Mediafiler på webben
Läs mer