Rödbrunt bandfly
Noctua interjecta Hübner, 1803

Rödbrunt bandfly Noctua interjecta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Noctua interjecta Hübner, 1803. Rödbrunt bandfly förekommer sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 31-34 mm. Larven lever på diverse gräs, örter och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer