Rostbrun bredvecklare
Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)

Rostbrun bredvecklare Epagoge grotiana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Epagoge.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10518)Epagoge grotiana (Fabricius, 1781). Rostbrun bredvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 13-17 mm. Larven i juni i sammanspunna blad av diverse lägre växter, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer