Bågbandad nypondvärgmal
Ectoedemia angulifasciella (Stainton, 1849)

Bågbandad nypondvärgmal Ectoedemia angulifasciella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ectoedemia angulifasciella (Stainton, 1849). Bågbandad nypondvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4,5-6,5 mm. Huvudhår och krage rostbruna, ögonlock gulvita. Antenner grå, cirka halva framvingelängden. Framvingarna brunsvarta med silverfärgat tvärband. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på torra ängsmarker och skogsbryn där det växer nypon.

Associationer

Näringsväxter: Rosa, Filipendula vulgaris.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är grönvit och gör en fläckmina som börjar med en lång gång med spridda exkrementer. Kokongen är grön- eller brunaktig.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Västmanland huvudsakligen längs kusten. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Bågbandad nypondvärgmal Ectoedemia angulifasciella i nyponblad.

Mediafiler på webben
Läs mer