Kalkfly
Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775)

Kalkfly Tyta luctuosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Tyta.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775). Kalkfly förekommer sällsynt från Sk till Up, allmän på Öl och Go. Vingbredd 22-26 mm. Larven lever på åkervinda, förpuppning i en tunn spånad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer