Svart poppelglasvinge
Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775)

Svart poppelglasvinge Paranthrene tabaniformis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Paranthrene.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775). Svart poppelglasvinge förekommer sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 25-32 mm. Larven lever i asp och sälg, startar gången i rötter eller mellan bark och ved men borrar sig senare in i veden, förpuppning i stammen.

Mediafiler på webben
Läs mer