Malörtskapuschongfly
Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766)

Malörtskapuschongfly Cucullia artemisiae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766). Malörtskapuschongfly förekommer sällsynt från Sk till Go. Vingbredd 40-44 mm. Larven lever främst på gråbo, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer