Ginstfly
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)

Ginstfly Lacanobia w-latinum T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766). Ginstfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Vr. Vingbredd 40-46 mm. Larven lever på harris, ginst, trampört och pilört, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Phalaena genistae Borkhausen, 1792

Mediafiler på webben
Läs mer