Timjangrundvecklare
Celypha cespitana (Hübner, 1817)

Timjangrundvecklare Celypha cespitana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Celypha cespitana (Hübner, 1817). Timjangrundvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Pi. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever i april till juni i ett vävrör på bl. a. timjan, ljung och harris.

Mediafiler på webben
Läs mer