Brunflammig fältmätare
Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792)

Brunflammig fältmätare Perizoma flavofasciata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792), hona. Brunflammig fältmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 21-26 mm. Larven lever på rödblära, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer