Högnordisk blåvinge
Agriades aquilo (Boisduval, 1833)

Högnordisk blåvinge Agriades glandon T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Agriades.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Agriades aquilo (Boisduval, 1833), hane, hona, undersida. Högnordisk blåvinge förekommer sällsynt på högfjäll från Ly till To. Vingbredd 20-24 mm. Larven lever på bräcka, förpuppning på marken. Det råder osäkerhet huruvida aquilo är artskild från glandon (de Prunner, 1798) men om så är fallet finns glandon i sydliga bergstrakter i Europa.

Mediafiler på webben
Läs mer