Björkgallmal
Lampronia fuscatella (Tengström, 1848)

Björkgallmal Lampronia fuscatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lampronia fuscatella (Tengström, 1848). Björkgallmal.

Beskrivning

Vingbredd 13-19 mm. Huvudhår blekgula. Antennerna ca halva framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med svagt skimmer. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på hagmark där det växer björk.

Associationer

Näringsväxter: Betula.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni till början av juli. Larven lever inuti björkkvistar och åstadkommer en gallbildning som kan ses lättast när bladen har fallit av.

Utbredning

Är sällsynt påträffad från Skåne till Uppland samt Härjedalen. I övriga Norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge.

Mediafiler på webben
Läs mer