Fyrkantsfläckad lavmätare
Paradarisa consonaria (Hübner, 1799)

Fyrkantsfläckad lavmätare Paradarisa consonaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Paradarisa.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Paradarisa consonaria (Hübner, 1799), hane, hona. Fyrkantsfläckad lavmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 33-37 mm. Larven lever på bok, ek, björk och sälg, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer